Công ty TNHH Tiến Đạt

Bạn đang ở đây

Company’s name: Công ty TNHH Tiến Đạt
Certificate number: VN01-058
Validation date:
Certification address: Số 9, đường TS7, khu công nghiệp Tiên Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Certification scope: Sản xuất và cung cấp các sản phẩm thép ống Inox và nguyên liệu Inox
Files: