Buổi lễ đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty TNHH WBC Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty TNHH WBC Việt Nam là công ty con do World Business Center đầu từ vốn 100%. Dưới sự dẫn dẵn của World Business Center, WBC Việt Nam đã thực hiện gia công các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, cộng đồng và các ngành kỹ thuật đòi hỏi chuyên môn cao. Trước những yêu cầu của khách hàng, Công ty TNHH WBC Việt Nam đã sắp xếp nhân lực, thời gian và chi phí để xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013. Sau một thời gian dài áp dụng và duy trì, Công ty TNHH WBC Việt Nam đã được Tổ chức Chứng nhận DAS Việt Nam đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013. Trong buổi lễ trao chứng chỉ, đại diện lãnh đạo của Công ty WBC Việt Nam, ông Tsuchihashi Kazuhiro đã vui mứng đón nhận chứng chỉ do bà Nguyễn Hương Giang - đại điện DAS -UK tại Việt Nam trao. Công ty TNHH WBC Việt Nam đã cam kết duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013