Lễ trao chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin theo ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft

Bạn đang ở đây

Ngày 21.12.2020, Công ty Cổ phần Sáng tạo trẻ Việt Nam Miichisoft đã tổ chức buổi lễ đón nhận chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013. Với những nỗ lực không ngừng, lãnh đạo và toàn bộ nhân sự Miichisoft đã hoàn thành công tác xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thông tin đã giúp Miichisoft khẳng định hơn nữa quyết tâm trong việc bảo đảm chất lượng và bảo mật thông tin khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng.