Giới thiệu

Bạn đang ở đây

Giới thiệu
01-03-2019
TIN CẬY – KHÁCH QUAN –CHUYÊN NGHIỆP Tổ chức SN Registrar (Holdings), Tổ chức chứng nhận DAS UK, Tổ chức chứng nhận DAS Việt Nam bao gồm Tổng giám đốc, Giám đốc, các cấp quản lý, chuyên gia đánh giá,... Chi tiết
01-03-2019
UKAS – The United Kingdom Accreditation Service - là cơ quan công nhận duy nhất của Vương Quốc Anh. UKAS được chính phủ công nhận cho các hoạt động đánh giá các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, gi... Chi tiết
01-03-2019
  Thế mạnh của chúng tôi Giấy chứng nhận ISO27001, ISO9001, ISO14001, ISO45001 được công nhận toàn cầu bởi UKAS Năng lực của chuyên gia đánh giá được IRCA công nhận,  DAS UK phê duyệt,... Chi tiết